Muhasebat Kontrolörleri Derneği tarafından aşağıda belirtilen alanlarda eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Konu ile ilgili her türlü irtibat için tıklayınız ve açılan sayfadaki iletişim formunu kullanarak mesajınızı gönderiniz...

 

 

Derneğimiz Tarafından Verilmesi Planlanan Eğitim Konularından Başlıcaları Şunlardır;

 

- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- Taşınır Mal Yönetim Sistemi
- Taşınmaz Mal Yönetim Sistemi
- Faaliyet Raporları

- Kesin Hesap
- Merkezi Yönetim ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Mali Sorumluluk

- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik

- Risk Alanlarının Tespiti ve Risk Esaslı Denetim Uygulamaları
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bütçelerin Hazırlanması ve Uygulanması

      ◘ Stratejik Planlama

      ◘ Performans Programı ve Performansa Dayalı Bütçeleme

      ◘ Analitik Bütçe Sınıflandırması

      ◘ Çok Yıllı Bütçeleme

      ◘ Bütçe Uygulama Esasları

      ◘ Performans Değerlemesi
- Harcırah Mevzuatı
- Memur Suçları

- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulaması

- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ve Uygulaması
- Damga Vergisi Kanunu

- Harçlar Kanunu
- Gelir Vergisi Kanuna Göre Yapılacak Tevkifat Uygulamaları
- Belediye Gelirleri Mevzuatı
- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Muhasebe Uygulamaları

- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Muhasebe Uygulamaları

- Döner Sermayeli İşl. Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Muhasebe Uygulamaları
- Mali Raporlama
- Mali Tablo Analizi
- Sayıştay Kanunu ve Sayıştay Yargılaması

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Uygulanan Personel Mevzuatı

- Sosyal Güvenlik Mevzuatı

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

- Hak ediş İnceleme Usulleri ve Ödeme Prosedürleri

- Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri

- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulaması

- Yönetici Geliştirme ve Kişisel Gelişim Dersleri

 

 

Muhasebat Kontrolörleri Derneği

@
RSS
NFL Jerseys NFL Jerseys NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Wholesale Jerseys